top of page

    

          Spondiloartropatiler (SpA) , ortak genetik , epidemiolojik , klinik ve radyolojik belirtilere sahip ,öncelikle   sakroiliak eklemleri ve omurgayı tutan hem de eklem dışı organ tutuluşuna yol açan heterojen bir hastalık grubudur.

   

          SPONDİLOARTROPATİLER'İN ORTAK ÖZELLİKLERİ

          Sakroiliit veya spondilit (Aksiyel tutulum).

          Alt ekstremitelerde belirgin asimetrik periferal artrit.

          Ligaman ve tendonların kemiğe yapışma yerlerinin inflamasyonu (Entezit).

          Eklem dışı sistem tutulumu (Deri , göz , ürogenital sistem , aort kapağı , bağırsak ...).

          Romatoid faktör negatifliği.

          Genellikle genç yaşta başlangıç olur.

          Ailese yatkınlık.

          Yineleyen ön üveit atakları.

          Aortit bulunması.

Kırmızılı kadın

Ankilozan Spondilit

Bu müşterilerinizi olup bitenlerden haberdar edin. Bu içeriği istediğiniz gibi özelleştirmek için kendi görüntü, metin ve bağlantılarınızı ekleyin veya koleksiyonunuzdan veriler bağlayın.  

Kırmızı Göz Farı

Reaktif Artritler

Bu müşterilerinizi olup bitenlerden haberdar edin. Bu içeriği istediğiniz gibi özelleştirmek için kendi görüntü, metin ve bağlantılarınızı ekleyin veya koleksiyonunuzdan veriler bağlayın.  

X-Işını Sonuçlar

Psöriatik Artrit

Bu müşterilerinizi olup bitenlerden haberdar edin. Bu içeriği istediğiniz gibi özelleştirmek için kendi görüntü, metin ve bağlantılarınızı ekleyin veya koleksiyonunuzdan veriler bağlayın.  

Anatomik Model

Enteropatik Artritler

Bu müşterilerinizi olup bitenlerden haberdar edin. Bu içeriği istediğiniz gibi özelleştirmek için kendi görüntü, metin ve bağlantılarınızı ekleyin veya koleksiyonunuzdan veriler bağlayın.  

bottom of page