top of page
Original on Transparent.png
KAYNAKÇA

 

          Sjögren sendromu , öncelikle göz yaşı ve tükürük bezleri olmak   üzere tüm ekzokrin bezlerin mononükleer   hücre infiltrasyonu ile   karakterize , kronik , otoimmün ve lenfoproliferatif bir hastalıktır. 

          KLİNİK BELİRTİLER 

          Ekzokrinopati vardır. 

          Gözde yabancı cisim duyusunun olması ( Batma hissi ) , yanma ,   kaşınma görülür. 

          Uyanınca iç kontusta kalın ipliksi birikinkiler olur. 

          Gözyaşının azalması , kızarma , Işığa duyarlılık , göz yorgunlu olur. 

          Tükürük azlığı nedeniyle konuşma , kuru yemekleri yemeklerden   zorluk olur. 

          Tat ve koku anormallikleri vardır. 

          Diş çürükleri görülür. 

          Dil ve dudaklarda fissürler olur. 

          Dudaklar kuru ve çatlaktır. 

          Parotis ve büyük tükürük bezleri büyüyor. 

          Deri ve vajinal kuruluk gelişebilir. 

          Ekzokrin fonksiyon kaybı , pankreas fonksiyon kaybına ve   hipoklorhiriye neden olur. 

          Ekstraglandüler belirtiler , halsizlik , yorgunluk , kas ve eklem ağrıları ,  organ tutulumuları , intermitant simetrik   poliartralji veya hafif ve   asimetrik artralji gelişir. 

          Raynaud fenomeni görülebilir. 

          Sikka , solunum ve sinir sistemi , böbrek , akciğer , mide , bağırsak ,   dalak , vaskülit , tiroid ,  genital sistem   tutulumuyla , farinks ve özefagus   tutulumuna bağlı yutma güçlüğü görülür. 

         Subfebril ateş , miyalji , artralji görülebilir. 

          Öksürük yakınması olabilir. 

          İdrar pH’ı yüksektir ( Genelde ). 

          Artrit ve erozyon varlığı , primer sjögren sendromunu , sekonder   sjögren sendromundan ayırmada yardımcıdır. 

          Artrit genelde bilateral , simetrik , nonerozivdir. El eklemleri gibi   küçük eklemler ile diz , ayak bileği ve omuz gibi   büyük eklemler   tutulabilir. 

          Artrit genelde intermittan olup, genellikle deformite bırakmaz. 

          Klinik olarak belirgin halsizlik , yorgunluk görülebilir. 

          OKÜLER ETKİLER: Görme alanı defekti , retinopati , ödem içeren   korneal değişiklikler , fotofobi , akomadosyon   bozukluğuna bağlı bulanık   görmedir. 

 

          DERMATOLOJİK ETKİLERİ: Deri döküntüleri , kaşıntı , deri ve mukoz   membranlarda renk değişikliği , saçlarda   beyazlama görülebilir. 

 

          GASTROİNTESTİNAL ETKİLER: Bulantı , diyare , anoraksi , karın ağrısı   ve seyrek olarak kusma gibi gastrointestinal   rahatsızlıklar görülebilir. 

 

          MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ETKİLERİ: sersemlik, baş dönmesi, işitme   kaybı, başağrısı, sinirlilik, emosyonel   hareketlilik , psikoz , konvilsiyonlar   olabilir. 

 

          NÖROMUSKÜLER ETKİLER: Proksimal kas gruplarında ilerleyen   güçsüzlük ve atrofiye Yolaçan iskelet kaslarında   miyopati İlaç kesildikten   sonra düzelebilmekle birlikte , düzelmesi aylar sürebilir. Hafif duyusal   kayıp ile   ilişkili olarak , tendon reflekslerinde baskılanma ve anormal sinir   iletimi gözlenebilir. 

 

          KARDİYOVASKÜLER ETKİLER: Seyrek olarak kardiyomiyopati   bildirilmiştir. 

          PATOGENEZ 

          Genetik faktörler (HLA-DR2 , DR3 ) , virüsler ( Epstein - Barr ) ,   hormonal denge , otoantikorlar Çevresel faktörler ve   immünogenetik yapı   üzerinde durulmaktadır. 

          Sinsi başlar ve yavaş progasyon gösterir. 

          Sekonder olan en sıkromatoid artrit ile birlikte görülür. 

          Sıvı alımı artar. 

          EGZERSİZİN AMAÇLARI 

          Eklem hareket açıklığını korumak veya arttırmak. 

          Dengeyi korumak veya düzeltmek. 

          Kas kuvvetini ve aerobik kapasiteyi artırmak. 

          Kemik yoğunluğunu artırmak. 

          Vücut ağırlığını azaltmak. 

          Şiş eklem sayısına , ağrı ve enflamasyonu azaltmak. 

bottom of page