top of page

Fibromiyalji Nedir? Egzersiz Nasıl Etkiler?

Stres ve psikolojik temelli, Kas ve yumuşak doku patolojilerine bağlı olarak gelişen ağrılı kas iskelet sistemi sendromudur. Yumuşak doku romatizması olarak da tanımlanabilir.

Stres kuşağı olarak isimlendirdiğimiz üst sırt bölgesinde ağrı ile karakterize başlayan ve ağrı toleransında azalma , hiperaljezi beraberinde yorgunluk, uyku bozukluğu gibi semptomları da içeren bir sendromdur. Fibromiyalji ortaya çıktıktan sonra yakınmalar hastanın yaşamı boyunca aralıklı olarak alevlenme ve yavaşlama evreleri olarak kronikleşir. Çok ağrılı ve rahatsız edici olmakla birlikte eklemlerde kısıtlılık ve deformiteleri yol açmaz. Prevalans yaşla birlikte artar, orta ve yüksek sosyo-kültürel kesimde ve kadınlarda daha fazla görülür.


Fiziksel yorgunluk, stres, soğuk, viral enfeksiyonlar aşırı aktivite veya inaktivite fibromiyaljiyi şiddetlendirir.


Sıcak duş, çevre değişikliği, sosyalleşmek, orta derecede aktivite , germe egzersizleri ve masaj fibromiyaljiyi hafifleten başlıca önerilerdir.


EGZERSİZİN FİBROMİYALJİ'YE ETKİSİ


İzole germe egzersizleriyle kas spazmı giderilerek ağrının azaltılması sağlanır ve düzgün postürün geliştirilmesini sağlar. Kişinin ihtiyaçlarına özel oluşturulan egzersiz reçetesiyle genel aktivite düzeyi artar, güç, endurans ve esneklik kazandırılır. Mikrotravma direnci yükselir, genel yorgunluk halini azaltır, yaşam kalitesi artırılır.


TETİK NOKTALARI


Oksiput ve suboksipital kas yapışma yerleri.

Alt servikal , C5-C7 hizası intertransvers alanların ön yüzleri.

Trapezius kasının üst hududunun orta noktası.

Supraspinatus kasının orjininde , skapula çıkıntısının üzerinde medial sınıra yakın.

2. kaburga , 2. kostokondral birleşim yerinde , ön yüzeydeki birleşim yerlerinin tam lateral.

Lateral epikondilin 2cm distali.

Gluteal kasların arka orta kadranı.

Büyük trokanter , trokanterik çıkıntının posterioru.

Diz , medial bağ yastıkçığında , eklem çizgisinin proksimali.


bottom of page