top of page

Çocuklarda W Oturma

W oturma, çocuğun iki bacağını dizlerden kalça yanlarına doğru bükülü şekilde pozisyonlayıp oturmasıyla ortaya çıkan duruş bozukluğudur.

En çok yeni oturmaya başlayan çocuklarda görülmekle birlikte tüm yaş grubu çocuklarda gözlenebilmektedir.


Gelişimsel kas kütlesi zayıf olan çocuklarda bu oturuş tarzı denge kurmakda daha konforlu olduğu için tercih edilir.


Büyüme ve gelişmenin hızlı gerçekleştiği çocukluk döneminde W oturuşu kamburluğun oluşmasına , kalçanın öne rotasyonel pozisyonlanmasıyla bel kavisinde azalmaya bağlı postürel ağrılara , ileri dönemde diz problemlerine , içe basarak yürüyüş paternine ve bir dizi bozukluğa sebep olmaktadır.


Erken dönemde tedavi edilmeyip alışkanlık olarak devam ettirildiği durumlarda gelişim bozukluğu ve daha ağır kronik durumlar meydana gelmektedir.

bottom of page